Inlägg

Visar inlägg från juli 29, 2023

Hoppa på tåget/ 26/ Vatten

Bild
Det är lördag, tåget går som vanligt från perrongen och det är sista lördagen i juli, då jag är lokförare med destinationsordet Vatten som mål.  De som brukar vara med på Hoppa på Tåget har jag länkat till här:  Anki ,  A nna ,  Anna i Portugal,   Carita , Kraka,   Ordodlaren ,  Paula,  Tove ,  Znogge ,  Åke ,  Åsa Det blir sista lördagen som jag länkar innan det blir en  Hoppa på tåget- förändring! Vi lokförare, har hållit råd och tänkt om nu när tåget är inne på sitt 26-te varv. Vi har gjort en liten utvärdering och kommit fram till följande:  Från och med augusti och Hoppa på tåget nr 27 tar vi helt och hållet bort Introduktionen. Vi kommer fortsättningsvis att ge våra ord som tidigare, varannan månad Tove, varannan månad Karin, för fri tolkning med bild/er efter eget huvud och lust. Ingen stress, ingen press behöver finnas eller uppstå. Länkarna tas bort från sidan, det är helt fritt att hoppa på tåget vilken lördag som helst som önskas för var och en. Lägg gärna länk i d